Long Cao tự bi kí

Long Cao tự bi kí

Thông tin cơ bản

Long Cao tự bi kí
隆皋寺碑記
Kí hiệu: 18800
Thác bản bia thôn Thượng xã Đông Cao tổng Trạng Vĩnh huyện Đại An phủ Nghĩa Hưng 義興府大安縣狀永總東高社上村, sưu tầm ở chùa Long Cao thôn Thượng xã Đông Cao tổng Trạng Vĩnh phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 77 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 17 (1942).
Người soạn: Nguyễn Đình Chuẩn 阮廷準, tự là Phù Giang; chức vị: Tuần phủ ngự chí sĩ.
Người viết: họ Ngô 吴; chức vị: cựu Lý trưởng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
-Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa ở thôn Đông Cao Thượng đã có từ lâu, mùa xuân năm nay các vị kì lão sắc mục bàn bạc mở rộng quy mô xin với tác giả viết hộ bài kí. Chùa của thôn đã trải qua hai phen tu tạo vẫn ở chỗ đó. Năm Gia Long 13 Ngô Công Thắng cùng toàn tộc đúc quả chuông, Tự Đức thứ 12 toàn thôn lại đúc. Tự Đức thứ 19 toàn thôn mới di dời vị trí đến chỗ hiện nay. Năm Thành Thái thứ 13, Trần Văn Điều cùng dân đã trùng tu lại. Năm Duy Tân 7 ông Ngô Điền Long lại cùng dân tu tạo tam quan, 10 tòa lầu các nhưng quy mô còn nhỏ bé. Nay toàn thôn dốc sức trùng tu, mọi người đều hưởng ứng. Công việc hoàn thành khắc bia lưu truyền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)