Long Hàm sơn bi

Long Hàm sơn bi

Thông tin cơ bản

Long Hàm sơn bi
龍含山碑
Kí hiệu: 17288
Thác bản bia sưu tầm ở hang Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 42 cm, gồm 7 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 40 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Không rõ nội dung, vì mờ mòn gần hết chữ. Căn cứ vào thác bản số 17302, đoán rằng, đây là 2 bài thơ của Vương Duy Trinh, làm năm Thánh Thái thứ 12 (1900), khi ông làm Tổng đốc Thanh Hóa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)