Long Hoa thiền tự/Thạch kiều bi kí/ Lập điền cập tỉnh/Hưng công sáng tạo

Long Hoa thiền tự/Thạch kiều bi kí/ Lập điền cập tỉnh/Hưng công sáng tạo

Thông tin cơ bản

Long Hoa thiền tự/Thạch kiều bi kí/ Lập điền cập tỉnh/Hưng công sáng tạo
龍花禪寺/石橋碑記/立田及井/興功創造
Kí hiệu: 10845/10846/10847/10848
Thác bản bia xã Như Ý Trung huyện Đông Triều phủ Kinh Môn荊門府東潮縣如意中社, sưu tầm ở chùa Long Hoa xã Như Ý Trung tổng Bí Giang huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 50 x 78cm, gồm 60 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Chính Hòa thứ 16 (1695).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vương phủ Thị nội cung tần họ Phạm hiệu Diệu Đăng, đã xuất gia tu hành ở chùa Hoa Yên núi Yên Tử. Nay thấy chùa Long Hoa nguyên là danh lam cổ tích, trải qua năm tháng đã bị hư hỏng dột nát; thiền sư đã bỏ tiền ra xây lại hậu đường, tả hữu hành lang, lại cấp cho 1 khu ruộng ở xã Như Ý Trung làm ruộng Tam bảo. Có ghi họ và tên những người cùng công đức bỏ tiền bạc ra xây dựng tiền đường, đài thiêu hương, xây giếng, xây cầu cho chùa Long Hoa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)