Long Quang tự bi kí

Long Quang tự bi kí

Long Quang tự bi kí
龍光寺碑記
Kí hiệu: 3083/3084
Thác bản bia xã Cổ Điển huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 常信府青池縣古典社, sưu tầm tại chùa Long Quang xã Cổ Điển huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 65 x 123 cm và 14 x 98 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 5.
Niên đại ước đoán: thuộc đời Nguyễn.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Long Quang có từ cổ xưa, vào niên hiệu Vĩnh Tộ thời Lê đã được tu sửa. Nhưng qua năm tháng, chùa không còn được như xưa. Năm Nhâm Thìn, 12 bà vợ ở 3 xã Cổ Điển, Cương Ngô và Đồng Trì cùng với thiện tín thập phương đóng góp tiền của tu sửa lại các tòa điện, xây gác chuông, cổng tam quan, tô tạc tượng Phật. Bia ghi các khoản tiền đóng góp công đức của ba xã và thiện tín các nơi.
Ghi chú: Mặt thác bản 3083 với dòng niên đại là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post