Lương danh công Hậu thần chi bi/Lương danh công Hậu thần chi bi

Lương danh công Hậu thần chi bi/Lương danh công Hậu thần chi bi

Lương danh công Hậu thần chi bi/Lương danh công Hậu thần chi bi
梁名公後神之碑/梁名公後神之碑
Kí hiệu: 10597/10598
Thác bản bia xã Ảm Chương huyện Yên Dũng phủ Lạng Giang 諒江府安勇縣黯章社, sưu tầm ở đình xã Bình An tổng Phấn Sơn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 170cm, gồm 46 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 3 (1660).
Người soạn: Phạm Công Trứ 范公著; quê quán: người xã Liêu Xuyên huyện Đường Hào (nay thuộc tỉnh Hưng Yên); học vị: Tiến sĩ khoa Mậu Thìn niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời vua Lê Thần Tông; chức vị: Thượng thư Bộ Lễ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Quận công Lương Đăng Minh là người có quyền cao chức trọng hay làm việc thiện, đã bỏ tiền mua gỗ lim để xây đình. Sau lại cúng 50 dật bạc trị giá 700 quan tiền và ruộng (sản lượng 130 gánh) cùng 3 cái ao, đồng thời miễn quan dịch cho xã để phụng sự việc tế tự. Quan viên, dân làng nhớ ơn, tôn ông là Hậu thần. Có ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng tế Hậu thần hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post