Lưu ân di ái chi bi

Lưu ân di ái chi bi

Thông tin cơ bản

Lưu ân di ái chi bi
留恩遺愛之碑
Kí hiệu: 5538/5539/5540/5541
Thác bản bia xã Như Kinh huyện Gia Lâm phủ Thuận An 順安府嘉林縣如京社, sưu tầm tại đền thôn Ngọc Quỳnh xã Như Quỳnh tổng Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 92 x 110 cm và 53 x 120 cm, gồm 45 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 7 (1726).
Người soạn 1: Đặng Đình Tướng 鄧廷相; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Tuất; chức vị: Quốc lão, Chưởng phủ sự, Thái tể, Tả Đô đốc chí sĩ; tước: Ứng Quận công.
Người soạn 2: Nguyễn Đương Bao 阮當褒; học vị : Tiến sĩ khoa Quý Sửu; chức vị: Bồi tụng, Lễ bộ Thượng thư chí sĩ; tước: Nhân
Quận công.
Người soạn 3: Nguyễn Công Hãng 阮公沆; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Thìn; chức vị: Tham tụng, Hộ bộ Thượng thư, Ngự sử đài Đô Ngự sử, Thiếu bảo; tước: Sóc Quận công.
Người soạn 4: Lê Anh Tuấn 黎英俊; học vị: Tiến sĩ khoa Giáp Tuất; chức vị: Tham tụng, Binh bộ Thượng thư, Thiếu bảo; tước: Điện Quận công.
Người viết chữ: Nguyễn Đăng Triều 阮登朝; chức vị: Thị nội Thư tả, Binh phiên.
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Trương Dự là người bản xã lấy bà họ Nguyễn ở xã Đình Luân, sinh được một con gái và hai con trai. Con gái ông là Vương phi của Tấn Quang vương Trịnh Bính sinh ra Trịnh Cương. Vì vậy ông được gia phong chức Tả Đô đốc, Thái bảo rồi gia phong Thái tể. Ông mất năm Bính Thân, thọ 76 tuổi, được tặng phong tước Diên Khánh công, được lập đền thờ ở Kinh sư. Nay dân 5 xã xin với Vương mẫu bằng lòng, cấp cho 82 mẫu 7 sào 11 thước ruộng, trong đó lưu 8 mẫu 7 sào làm ruộng hương hỏa, còn lại chia cho 5 xã canh tác. Bia kê các phần ruộng của từng xã và quy định về các kỳ tế lễ. Có khắc đôi câu đối.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)