Lưu kị bi kí

Lưu kị bi kí

Lưu kị bi kí
留忌碑記
Kí hiệu: 20234
Thác bản bia thôn Đại Mão xã Ninh Định huyện Hiệp Hòa phủ Đa Phúc 多福府洽和縣寧定社大卯村, sưu tầm tại đình xã Đại Mão tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 80 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 36 (1883).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Ngô Thị Ngạch người bản thôn cúng cho thôn 110 quan tiền cùng 8 sào ruộng dùng sửa đình, được tôn bầu làm Hậu kị. Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng, lệ giỗ kị hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post