Lưu thị Hậu kỵ bi ký

Lưu thị Hậu kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Lưu thị Hậu kỵ bi ký
劉氏後忌碑記
Kí hiệu: 19036
Thác bản bia xã Hữu Tiệp tổng Nội huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông 河東省環隆縣內總有捷社, sưu tầm ở đình xã Hữu Tiệp huyện Hoàn Long Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 100 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 270 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 12 (1937).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tự ni Lưu Thị Vân nhiều lần bỏ tiền to tượng, sửa sang từ đường v.v… vào các năm Quý Hợi, Bính Dần v.v… Dân bầu cha mẹ ông làm Hậu phật, ngày kị và xuân thu nhị kỳ cúng giỗ. Ghi họ tên các Hậu thần: Lưu Văn Mầu, Nguyễn Thị Lớn v.v…
Ghi chú: Một số chữ mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post