Lưu tích thạch khánh Đa Am tự

Lưu tích thạch khánh Đa Am tự

Thông tin cơ bản

Lưu tích thạch khánh Đa Am tự
留跡石磬多庵寺
Kí hiệu: 14001/14002
Thác bản khánh xã Phủ Yên huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới 三帶府白鶴縣撫安社, sưu tầm tại chùa Đa Am thôn Đa xã Phủ Yên tổng Nghĩa Yên huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 90 x 140 cm, gồm 66 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa năm Ất Dậu (1705).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; học vị: Giám sinh Quốc tử giám.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên những người tham gia tạc khánh đá ở chùa Đa Am. Các vị hội chủ hưng công trong xã Nghĩa Yên huyện Bạch Hạc, gồm có: Sinh đồ kiêm Xã sử Tri bản xã Văn hội, Hội thứ Nguyễn Xuân Khánh tự Phúc An và vợ bà Phùng Thị Khôn; Trùm bản thôn kiêm Cán sự Văn hội, Hội thứ Nguyễn Danh Trọng tự Phúc Vạn và vợ bà Nguyễn Thị Tiến hiệu Diệu Thông; v.v…. Tham gia công đức gồm có: ông Nguyễn Kính Đức tự Đức Thắng và vợ bà Đỗ Thị Cấn, Phùng Thị Khôi hiệu Từ Ninh, con trai là ông Nguyễn Có, có con gái là bà Nguyễn Thị Cấp, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post