Lưu truyền phụ hưởng bi/Nghênh niên tế tự kỵ nhật

Lưu truyền phụ hưởng bi/Nghênh niên tế tự kỵ nhật

Lưu truyền phụ hưởng bi/Nghênh niên tế tự kỵ nhật
留傳祔享碑/迎年祭祀忌日
Kí hiệu: 10916/10917
Thác bản bia sưu tầm ở miếu xã Trình Xuyên tổng Trình Xuyên Thượng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 64cm, gồm 31 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 1 (1653).
người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Nguyễn tự Chân Trực tước Trí Thọ hầu đã cúng cho làng 10 mẫu ruộng để dân làng chia nhau canh tác lấy tiền hoa lợi lo việc hương khói. Quan viên, dân làng tôn bầu ông làm Hậu thần. Có ghi ngày giỗ của Hậu thần, và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post