Lưu truyền vạn đại

Lưu truyền vạn đại

Lưu truyền vạn đại
留傳萬代
Kí hiệu: 17436
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã La Tiến tổng Võng Phan huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 85 cm, gồm 58 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Mậu Dần Gia Long thứ 17 (1818).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Cai tổng Đinh Hữu Thường tự nguyện cúng 300 đồng và 4 mẫu ruộng cho xã chi dùng, xin mua Hậu cho ông là Đinh Đình Quý và bà là Nguyễn Thị Đàm. Ghi lại số ruộng cá tại các xứ sở.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post