Lưu truyền vạn đại

Lưu truyền vạn đại

Thông tin cơ bản

Lưu truyền vạn đại
流傳萬代
Kí hiệu: 18611/18612
Thác bản bia xã Hưng Học tổng Hà Nam huyện Yên Hưng phủ Hải Đông 海東府安興縣河南總興學社, sưu tầm ở chùa xã Hưng Học tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 77 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 5 (1824).
Người soạn: mờ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc phân chia số ruộng gửi làm tam bảo (nhưng bia mờ qua không tóm tắt được nội dung).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post