Lưu truyền vạn đại

Lưu truyền vạn đại

Lưu truyền vạn đại
流傳萬代
Kí hiệu: 10064
Thác bản bia xã Lan Niểu huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣蘭裊社, sưu tầm ở chùa Thiên Phúc xã Hòa Niểu tổng Văn Hòa phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ đều 42 x 58cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 1 (1720).
Người soạn: không ghi.
Người viết: Phạm Đức Thạc 范德碩, quê quán: xã Lan Niểu
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xã Lan Niểu bị xã Văn Cao kiện, nhưng không có tiền theo kiện. Nay ông Phạm Hữu Pháp tự Phúc Thành và vợ bà Nguyễn Tị Đoan hiệu Từ Lương, đã bỏ ra 210 quan sử tiền và 1 mẫu ruộng giúp xã theo kiện. Quan viên, hương lão, dân làng tôn bầu bầu ông bà làm Hậu phật. Ghi lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post