Lưu truyền vạn đại kí

Lưu truyền vạn đại kí

Thông tin cơ bản

Lưu truyền vạn đại kí
流傳萬代記
Kí hiệu: 2995
Thác bản bia xã Xung Quán huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣沖館社, sưu tầm tại chùa Bảo Các xã Xung Quán tổng An Thường phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 82 x 108 cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 5 (1662).
Người soạn: tên hiệu: Sa di Minh Như 明如.
Người nhuận sắc: họ Nguyễn 阮 (tức Nguyễn Văn Bích (1620-1706); quê quán: xã Bất Quần huyện Quảng Xương phủ Tĩnh Gia; học vị: Tiến sĩ khoa Kỉ Hợi [niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 2 đời Lê Thần Tông]; chức vị: Hàn lâm viện Thị thư.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Quan Khâm sai tiết chế Đông Quận công Nguyễn Đăng Doanh thấy chùa Bảo Các là một danh lam cổ tích linh thiêng, bèn cúng cho chùa 5 sào ruộng để thờ Phật, cấp cho xã 20 mẫu ruộng nghĩa điền và 100 lạng bạc gửi giỗ cho phụ mẫu là ông họ Nguyễn tự Phúc Toàn và bà Lê Thị Thân hiệu Từ Thành. Xã lập bia qui định các thể thức cúng giỗ và ghi lại vị trí, diện tích các thửa ruộng. Có bài minh 26 câu ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post