Lý đoán

Thông tin cơ bản

Lý đoán
理斷
Kí hiệu: 4568/4569/4570/4571
Thác bản bia xã Ngọc Xuyên huyện Gia Định phủ Thuận An 順安府嘉定縣玉川社, sưu tầm tại chùa Đại Bi xã Ngọc Xuyên tổng Bình Ngô huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 57 x 78 cm và 30 x 57 cm, gồm 52 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ (1622).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Năm Hoằng Định thứ 17, xã Ngọc Xuyên kiện xã Đoan Bái tranh chiếm cầu Diệc của xã này, đồng thời xã Đoan Bái cũng kiện lại xã Ngọc Xuyên chiếm cầu của họ. Quan Hiến sát sứ điều tra kết luận cầu ấy là của chung hai xã. Khắc nguyên văn tờ lệnh chỉ của Bình An Vương (Trịnh Tùng) đề năm Vĩnh Tộ 2 (1620) quy định cho hai xã phải sử dụng chung chiếc cầu này cùng có trách nhiệm tu sửa để đảm bảo lưu thông cho dân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post