Ma không bích thạch, thắng địa danh bi

Ma không bích thạch, thắng địa danh bi

Thông tin cơ bản

Ma không bích thạch, thắng địa danh bi
摩空璧石勝地名碑
Kí hiệu: 19931/19932
Thác bản bia thôn Nội xã Dị Nậu huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai 國威府石室縣易耨社內村, sưu tầm tại đình Dị Nậu tổng Hương Ngải huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 100cm, gồm 44 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Đức Nguyên thứ 2 (1675).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; chức vị: Thiên Uy vệ Điển bạ
Người viết: Lê Thọ 黎壽; chức vị: Thị nội thư tả.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Sinh hoạt làng xã
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Vương phủ Thị nội cung tần Lê Thị Ngọc Tự, hiệu Diệu Minh cúng tiền 50 quan và 3 mẫu ruộng cho quê ngoại. Do đó người thân của bà gồm: Hiển tổ khảo Lê Phi Thừa, tự Đoan Nghị và vợ hiệu Từ An; Tằng tổ khảo Lê Phi Liệt, tự Đức Phùng và vợ họ Trịnh hiệu Thục Mỹ; Hiển tổ khảo Lê Phi Toản và vợ Trương Thị Vân, hiệu Từ Hiếu; Hiển khảo Lê Phi Miên và vợ Trịnh Thị Dung hiệu Từ Thọ được gửi giỗ tại đình, có bài minh. Ghi rõ số lượng và vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)