Mã Vàng tự ký Hậu bi

Mã Vàng tự ký Hậu bi

Thông tin cơ bản

Mã Vàng tự ký Hậu bi
禡鐄寄后碑
Kí hiệu: 15600
Thác bản bia xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng huyện Phúc Thọ 福壽縣奉上總玉藻社, sưu tầm ở chùa Mã Vàng xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng huyện Thọ Phúc tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 63 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 260 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 8 (1933).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên những người gửi giỗ ở chùa Mã Vàng. Bà Vũ Thị Đài hiệu Từ Đạt giỗ ngày 26 tháng 7. Bà Đào Thị Độ hiệu Thanh Xuân giỗ ngày mùng 5 tháng 7. Bà Đào Thị Hòa hiệu Thanh Tân giỗ ngày 14 tháng Giêng. Bà Nguyễn Thị Trúc hiệu Thanh Mai giỗ ngày 20 tháng 10. Bốn vị trên đã gửi giỗ là tổng cộng 3 sào 10 thước ruộng đều giao cho nhà chùa canh tác. Ông họ Vũ hiệu Xuân Mai và vợ bà Dương Thị Bí hiệu Diệu Khoa, bà Lê Thị Đính, bà Dương Thị Bôn đã cúng 3 sào 1 thước ruộng giao cho nhà chùa canh tác, ghi ngày giỗ của từng người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post