Mãi giáo phường trù tiền/Bản xã tạo bi kí

Mãi giáo phường trù tiền/Bản xã tạo bi kí

Mãi giáo phường trù tiền/Bản xã tạo bi kí
買教坊籌錢/本社造碑記
Kí hiệu: 6893/6894
Thác bản bia xã Cảo Hạ huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 廣威府福祿縣杲下社, sưu tầm tại đình xã Giáo Hạ tổng Phụng Thượng huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 92 cm, gồm 32 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 4 (1789).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Hoạt động sinh hoạt làng xã.
– Văn thơ.
Tóm lược nội dung:
Hai văn bản khế ước giữa giáo phường huyện và bản xã. Bản khế ước lập năm Cảnh Hưng 18 (1757) của giáo phường huyện Phúc Lộc bán quyền thu khoản “xung đình” khi xây mới hay sửa chữa, đình chùa miếu, sắm sửa đồ thờ và khoản tiền lệ ca trù cửa đình cho bản xã với giá tiền 20 quan. Bản văn khế lập năm Quang Trung thứ 4 (1791) nhắc lại văn khế trước, nói rằng lần trước giáo phường huyện Phú Lộc đã bán cho xã hai khoản thu xung đình và tiền lệ ca trù cửa đình, chỉ còn 2 khoản thu tiền “thiêu trù” và “trí tịch trù” nay đem bán nốt cho bản xã với giá 34 quan. Nay bản huyện cho phép xã dựng bia ghi lại sự việc và khắc văn khế để thực hiện. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post