Mãi xông đình lệ bi ký

Mãi xông đình lệ bi ký

Mãi xông đình lệ bi ký
買衝亭例碑記
Kí hiệu: 19902/19903
Thác bản bia xã Canh Nậu huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai 國威府石室縣耕耨社, sưu tầm tại đình xã Canh Nậu tổng Hương Ngải huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 48 x 78cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước 650 khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 21 (1760).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Ty giáo phường của bản huyện trước đây từng chịu ơn xã Canh Nậu, nhưng chưa có gì báo đáp, nay đặt lệ bán xông đình. Sau nếu xã Canh Nậu có việc tu sửa đình thì bản huyện sẽ không được có ý kiến. Bản khoán ước của Ty giáo phường huyện bán đứt lệ xông đình cho xã Canh Nậu với giá tiền 20 quan. Văn bản có ghi chữ kí của các quan viên trong huyện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post