Mang Sơn tự bi ký/Lưu truyền vạn đại

Mang Sơn tự bi ký/Lưu truyền vạn đại

Thông tin cơ bản

Mang Sơn tự bi ký/Lưu truyền vạn đại
芒山寺碑記/留傳萬代
Kí hiệu: 7215/7216
Thác bản bia xã Đông Triều huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai 國威府石室縣東朝社, sưu tầm tại chùa Mang Sơn tổng Tường Phiêu huyện Tùng Thiện phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 87 x 149 cm, gồm 53 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 7 (1764).
Người soạn: Đỗ Danh Đống 杜名棟; học vị: Giám sinh.
Người viết chữ: : Đỗ Sâm 杜參; nhà sư trụ trì.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Các thiện nam tín nữ 2 xã Trung Nghĩa Dân và Đông Triều đã góp tiền của để tu sửa chùa, tô tượng Phật chùa Mạng Sơn. Bia ghi danh sách những người đóng góp công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post