Mật Ngữ tự bi ký

Mật Ngữ tự bi ký

Thông tin cơ bản

Mật Ngữ tự bi ký
密語寺碑記
Kí hiệu: 13634
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Mật Ngữ xã Lạc Trung tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 116cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 1 (1676).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc năm Vĩnh Trị 1 (1676) ông Trương Thế Hiền tự Phúc Thịnh hiệu Đức Cơ đã cúng tiền ruộng vào việc tô tượng phật tại chùa Mật Ngữ cho nguy nga đẹp đẽ. Quan viên và dân xã tôn bầu ông làm Hậu. Nay lập bia ghi lại.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post