Miếu đình bi kí/Tứ giáp hữu công tính danh

Miếu đình bi kí/Tứ giáp hữu công tính danh

Miếu đình bi kí/Tứ giáp hữu công tính danh
廟亭碑記/四甲有功姓名
Kí hiệu:12625/12626
Thác bản bia xã Thượng Đáp 上答社, sưu tầm tại miếu xã Thượng Đáp tổng Vạn Tải phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 76 x 110cm, gồm 60 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân , Cửu .
Niên đại: Chính Hòa thứ 4 (1683).
Người viết: Nguyễn Tiến Biểu 阮進表; quê quán: giáp Bắc xã Thượng Đáp.
Chủ đề:
– Bầu hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi các năm sửa chữa và xây dựng đình miếu, ghi họ và tên những người có công đóng góp như: Năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707) đào giếng ở xứ Nghiên Điền 3 sào. Năm Vĩnh Thọ thứ 2 (1659), các con của Huyện thừa huyện Trấn Yên Nguyễn Tiêu cúng 21 dật bạc để xã mua gỗ lim làm đình và mua hai khối đá làm cầu đi vào miếu. Quan viên, dân làng tôn bầu ông làm Hậu thần. Năm Cảnh Trị thứ 2 (1664) xã xây đình ngói năm gian hai chái, cất cột nóc hết 4000 quan, không kể gạo. Năm Cảnh Trị thứ 9 (1671) làm đình 1 gian 2 chái. Năm Đức Nguyên thứ 1 (1674) làm miếu 1 gian 2 chái, lợp ngói. Bia ghi họ và tên những người đóng góp từng đợt theo giáp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post