Miếu đình phụng sự giao từ

Miếu đình phụng sự giao từ

Thông tin cơ bản

Miếu đình phụng sự giao từ
廟亭奉事交詞
Kí hiệu: 1281/1282
Thác bản bia xã Yên Sở 安所社, sưu tầm tại miếu xã Yên Sở tổng Dương Liễu huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 67 x 110 cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: năm Ất Mão, thứ 8
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 8 (1855)
Người viết chữ: Nguyễn Chí Nghị 阮致誼; chức vị: Hương mục
Chủ đề: Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Văn bản giao ước giữa hai xã Yên Sở và Đắc Sở lập tháng giêng năm Tự Đức thứ 7 (1854) về sự phân công phối hợp giữa hai xã trong các nghi thức thờ cúng thần tiết nhập tịch hàng năm tiến hành vào tháng 3 hàng năm, bao gồm các việc rước kiệu, cầm cờ, thuê con hát, đánh trống và một số quy định hình phạt những người nào không chấp hành theo các mức hạng khác nhau Hai mặt bia đều khắc cùng một phần nội dung các điều giao ước gồm 790 chữ giống nhau, mặt số 1281 do quan viên xã Đắc Sở kí tên, mặt số 1282 do quan viên xã Yên Sở kí tên
Ghi chú: Các chữ ghi niên hiệu trên thác bản đều bị bôi xóa

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post