Minh Đường Trì Đường nhị giáp Hậu bi kí

Minh Đường Trì Đường nhị giáp Hậu bi kí

Minh Đường Trì Đường nhị giáp Hậu bi kí
明塘池塘二甲後碑記
Kí hiệu: 18515
Thác bản bia 2 giáp Minh Đường Trì Đường xã Lê Xá tổng Lê Xá huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình 寧平省嘉遠縣黎舍總黎舍 社明塘池塘甲, sưu tầm ở giáp Trì Đường thôn Thượng tổng Lê Xá huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 88 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 7 (1913).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
2 giáp cùng lập bia: số là năm nay 2 giáp trùng tu chính điện, công trình hoàn thành có người trong giáp là Nguyễn Thị [Huân] đã thành tâm tiến cúng 60 nguyên, 2 giáp nhận tiền lo chi dùng, bà lại đặt ruộng tư là 2 mẫu có lời xin gửi giỗ cho chồng và bản thân bà tại đình. Nay giáp lập bia, kê vị trí ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post