Minh Trưng bi kí/Minh đình kí sự

Minh Trưng bi kí/Minh đình kí sự

Thông tin cơ bản

Minh Trưng bi kí/Minh đình kí sự
明徵碑記/銘亭記事
Kí hiệu:14313/14314
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Phú Trưng tổng Thượng Trưng phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 62 x 90 cm, gồm 31 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 12 (1859).
Người soạn: Ngô Bá Tiết 吳伯節; học vị: Tú tài.
Người viết chữ: Cao Ân Trai 高恩齋; quê quán: bản ấp.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh họat làng xã
Tóm lược nội dung:
Năm Tự Đức thứ nhất (1848) các vị kì lão, hương lí trong làng đứng ra góp tiền của chuyển đình về khu đất công ở xứ Na Lộ. Nhân đó làng làm lại đình và đặt 6 sào ruộng làm ruộng học điền. Ghi một số ruộng tế lễ khác, như ruộng tiết nguyên đán 2 mảnh 2 sào 7 thước, ruộng để cầy cấy lo việc tế lễ 5 mảnh 1 mẫu 1 sào, ruộng giỗ kị của một số tín thí gồm 7 sào. Kê họ và tên các vị hương lão trong làng như Cai đội Cao Danh Toại, Cựu lý trưởng Cao Đức Quế, Hương trưởng Cao Duy Thịnh làm chứng sự việc này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)