Mộc kiều bi kí

Mộc kiều bi kí

Mộc kiều bi kí
木橋碑記
Kí hiệu: 19688
Thác bản bia xã Triều Dương tổng Hải Thiên huyện Tiên Lữ phủ Tiên Hưng 先興府仙侶縣海天總朝陽社, sưu tầm tại nhà tổ chùa Hưng Phúc xã Triều Dương tổng Hải Yến phủ Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 69 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 11 (1858).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Toàn thể hương lão xã Triều Dương hội họp nói về việc xứ Hạt Trung của bản xã bốn phía đều là đường đi, không có cầu nên việc vận tải khi mùa màng đến rất khó khăn. Nay mua gỗ lim đặt một gian cầu để tiện cho nhà nông qua lại. Khắc lên bia họ tên những người tham gia quyên góp cũng như các khoản chi tiêu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post