Mục lục Quảng Khai tự bi

Mục lục Quảng Khai tự bi

Mục lục Quảng Khai tự bi
目籙廣開寺碑
Kí hiệu: 20794
Thác bản bia giáp Duệ Tú xã Dịch Vọng Tiền phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông 河東省懷德府…., sưu tầm tại chùa Quảng Khai xã Dịch Vọng Tiền tổng Dịch Vọng huyện Hoàn Long tỉnh Hà Nội.
Thác bản 2 mặt, khổ 36 x 60 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 16 (1941).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
Tóm lược nội dung:
Sắc phong của vua Khải Định về việc phụng thờ vị tôn thần Lê Đại Điên tại chùa Quảng Khai xã Dịch Vọng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post