Nam giáp Hậu bi

Nam giáp Hậu bi

Thông tin cơ bản

Nam giáp Hậu bi
南甲后碑 Kí hiệu: 15095/15096
Thác bản bia giáp Nam xã Can Bi huyện Yên Lãng phủ Vĩnh Tường 永祥府安朗縣日干日皮社南甲, sưu tầm ở ngõ Trung xã Can Bi tổng Xuân Lãng huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 25 x 56 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 2 (1887).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng và trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Giáp Nam tu sửa đình, nhu phí lớn. Hai bà hiệu Diệu Tính và Diệu Trường người bản giáp, tự nguyện bỏ số tiền là 60 quan để bản giáp chi dùng vào việc công, hai bà còn cúng một số ruộng để gửi giỗ về sau. Bản giáp bầu hai bà làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ, lệ cúng giỗ Hậu thần và số thước sào vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)