Nam giáp Hậu bi

Nam giáp Hậu bi

Thông tin cơ bản

Nam giáp Hậu bi
南甲后碑 Kí hiệu: 15093/15094
Thác bản bia xã Can Bi huyện Yên Lãng phủ Vĩnh Tường 永祥府安朗縣日干 日皮 社, sưu tầm ở ngõ Trung xã Can Bi tổng Xuân Lãng huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 57 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 27 (1874).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng và trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Giáp Nam tu sửa đình, nhu phí tốn nhiều. Ông Trần Văn Diệu đã cúng 70 quan để giáp chi phí việc công, lại bỏ ra 8 sào ruộng làm ruộng gửi giỗ. Bản giáp tôn bầu ông và thân phụ của ông làm Hậu của giáp, lại cho mẹ của ông là bà hiệu Diệu Trường được phối thờ. Ghi vị trí các thửa ruộng tiến cúng tại các xứ đồng và nghi lễ cúng giỗ Hậu hàng năm vào các ngày kị.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post