Nam mô A Di Đà phật/Đông Sơn thiền tự/Hưng công thạch bi

Nam mô A Di Đà phật/Đông Sơn thiền tự/Hưng công thạch bi

Thông tin cơ bản

Nam mô A Di Đà phật/Đông Sơn thiền tự/Hưng công thạch bi
南無阿彌陀伵/東山禪寺/興功石碑
Kí hiệu: 14509
Thác bản bia xã Lai Sơn huyện Yên Lạc phủ Tam Đới đạo Sơn Tây nước Đại Việt 大越國山西道三帶府安樂縣萊山社, sưu tầm tại chùa Đông Sơn xã Lai Sơn tổng Đạo Tú huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 70 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: bị mờ.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc Thiện sĩ Tô Đương Cường tự Pháp Lộc hiệu Đức Tứ và vợ bà họ Nguyễn hiệu Từ Hiếu là người mộ đạo không tiếc tiền của, đã mua 1 cây đèn và đúc 1 quả chuông cùng các đồ tế khí dâng vào chùa. Quan viên, hương lão và dân xã tôn bầu ông bà làm Hậu phật, v.v…
Ghi chú:Bia 3 mặt chung 1 thác bản. Hai mặt thác bản rất mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post