Nam Ngạn tự bi văn

Nam Ngạn tự bi văn

Nam Ngạn tự bi văn
南彥寺碑文
Kí hiệu: 10252/10253
Thác bản bia xã Nam Ngạn huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣南彥社, sưu tầm ở chùa xã Nam Ngạn tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 105 x 122cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Bảo Thái thứ 4 (1723).
Người soạn: Phan Đức Cơ 潘德基; chức vị: Quan viên tử xã Đại Khánh.
Người viết: Vũ Tự Phụ 武自輔; chức vị: Đề lại.
Người khắc: Lê Danh Huân 黎名勳; quê quán: xã An Hoạch.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thiền sư Nguyễn Công Huy xuất gia tu hành từ nhỏ, sau trụ trì ở chùa Thái Bình. Nay nhớ tới công lao của cha mẹ, nhớ làng xóm quê hương, nên năm Ất Hợi đã vì bản quán hưng công trùng tu chùa Đại Khánh, đúc chuông, làm tượng Phật. Việc đó được nhiều người hưởng ứng, như: Thị Nội cung tần Lê Thị Phán hiệu Diệu Chính người phủ Tĩnh Gia, Tổng Thái giám Đô hiệu điểm Hưng Quân công Trần Công Tốn cùng vợ Quận phu nhân và vợ Vương Thị Tán hiệu Diệu Ngọc, v.v.. Nay ghi lại việc này, ghi họ và tên những người có công đức để lưu truyền cho đời sau.
Ghi chú: Diềm bia mặt sau làm ở bia khác ghép vào.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post