Nam vô a di đà Phật

Nam vô a di đà Phật

Nam vô a di đà Phật
南無阿彌陀佛
Kí hiệu: 19230
Thác bản bia sưu tầm ở chợ xóm chợ xã An Xá huyện Thanh Liêm tỉnh Nam Hà.
Thác bản 1 mặt, khổ 78 x 82 cm, gồm 24 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng @ chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 5 (1680).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chỉ biết đại khái nội dung ghi việc làm chiếc cầu 5 gian và ghi họ tên những người đóng góp tiền của để xây dựng chùa.
Ghi chú: Bia quá mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post