Nam vô Phật thập phương

Nam vô Phật thập phương

Nam vô Phật thập phương
南無佛十方
Kí hiệu: 17141
Thác bản bia xã Kỳ Bá 其伯社, sưu tầm ở chùa Thánh Long xã Kỳ Bá huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 52 cm, gồm 7 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 50 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 6 (1853).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Tư, hiệu Diệu Đức, bỏ ra 130 quan tiền và 5 sào ruộng cúng vào chùa Thánh Long, được bầu làm Hậu phật. Ghi vị trí số ruộng cúng.
Ghi chú: Bia mờ mất một số chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post