Nga ba thạch kiều bi

Nga ba thạch kiều bi

Thông tin cơ bản

Nga ba thạch kiều bi
俄巴石橋碑
Kí hiệu: 14374
Thác bản bia sưu tầm tại cầu đá ngã ba xứ Khôn Thành xã Quảng Cư tổng Tuân Lộ phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 90 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 25 (1704).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc làm cầu đá ở ngã ba. Ghi họ và tên những người hưng công xây dựng, như Trùm trưởng Nguyễn Bách Đức, Trùm trưởng Nguyễn Hữu Phú, ông Nguyễn Hữu Đạt, xã sử Nguyễn Xuân Khôi, v.v… cùng một số vị thiện tín khác.
Ghi chú: Bia mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)