Nghĩa Hương đình miếu bi

Nghĩa Hương đình miếu bi

Nghĩa Hương đình miếu bi
義鄉亭廟碑
Kí hiệu: 2563
Thác bản bia sưu tầm tại Đình xã Nghĩa Hương tổng Lỗ Hương huyện Mĩ Hóa tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 103 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 280 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 27 (1784).
Người soạn: Trần Như Tập 陳如楫, tên hiệu: Tế Xuyên Phủ 濟川甫; học vị: Cử nhân.
Người viết chữ: Hà Tuy Phúc 何綏福; học vị: Khóa sinh.
Người khắc: Lê Đình Hiếu 黎廷孝.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ấp Nghĩa Hương là do Quận phu nhân lập ra. Đình được làm từ năm Quí Dậu, thờ Nam Hải tôn thần và phối thờ tiền tổ của Quận phu nhân; miếu làm năm Bính Tuất, thờ Bản thổ tôn thần, nhưng vì hồi đầu đất hẹp người thưa nên đình, miếu đều còn sơ sài, dựng tạm bằng tre gỗ, lợp tranh. Đến năm Giáp Tí, xảy bão lụt làm hư hỏng đình, miếu, khiến hàng năm cứ phải vá víu tu sửa vất vả. Dân ấp bèn tiến hành trùng tu. Tháng 11 năm Quí Dậu sửa sang lại miếu, tháng 10 năm Giáp Tuất xây lại đình trên nền cũ, chi phí tổng cộng hết 6500 quan tiền, trong đó bao gồm tiền công tích góp trong 10 năm của ấp và tiền đóng góp của người trong ấp, mỗi người 2 quan.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post