Ngô gia từ chỉ bi ký/Tế vật nghi tiết sự lệ/Vi cộng lập khoán ước văn/Kính tế điền phận xứ sở

Ngô gia từ chỉ bi ký/Tế vật nghi tiết sự lệ/Vi cộng lập khoán ước văn/Kính tế điền phận xứ sở

Thông tin cơ bản

Ngô gia từ chỉ bi ký/Tế vật nghi tiết sự lệ/Vi cộng lập khoán ước văn/Kính tế điền phận xứ sở
吳家詞址碑記/祭物儀節事例/為共立券約文/敬祭田分處所
Kí hiệu: 9954/9955/9956/9957
Thác bản bia xã My Điền huyện Yên Dũng phủ Lạng Giang 諒江府安勇縣郿田社, sưu tầm ở mộ Ngô Đạt Dung xã My Điền tổng Hoàng Mai huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 4 mặt, khổ 56 x 110 cm, gồm 73 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề , Cửu .
Niên đại: Chính Hòa thứ 7 (1686).
Người soạn: không ghi.
Người nhuận: Hồ Sĩ Dương 胡士楊; quê quán: xã Hoàn Hậu huyện Quỳnh Lưu; học vị: Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn niên hiệu Khánh Đức thứ 4 (1652) đời vua Lê Thần Tông; chức vị: Đông các Đại học sĩ, Hình bộ Thượng thư, tước Nhuệ Quận công.
Người viết: Trần Minh Cương 陳明剛; học vị: thi đỗ Thư toán khoa Ất Mão; chức vị: Thị nội Thư tả Hộ phiên.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan Tri Thị nội Thư tả Hộ phiên Ty lễ giám Tổng thái giám Đề đốc Nhượng Quận công họ Ngô tự là Đạt Dụng người xã My Điền tặng cho dân hai xã này tiền và một số ruộng sản lượng tương đương 150 gánh thóc, được quan viên và dân làng hai xã lập đền thờ, tế tự hàng năm. Ghi thể lệ lễ vật, nghi thức tế lễ và vị trí diện tích số ruộng Quận công tặng. (Xem thêm bia No.9950- 9953).
Ghi chú: Niên đại bia đề Chính Hòa thứ 7 (1686), người nhuận bài văn bia là Tiến sĩ Hồ Sĩ Dương mất năm 1681, như vậy có thể là Hồ Sĩ Dương đã nhuận bài văn bia này từ trước và đến năm 1686 văn bia mới đưa ra khắc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)