Ngô tộc phả hệ lược ký

Ngô tộc phả hệ lược ký

Thông tin cơ bản

Ngô tộc phả hệ lược ký
吳族譜係略記
Kí hiệu: 7195/7196
Thác bản bia thôn Trung Hòa xã Đường Hào huyện Đường Hào phủ Bình Liêu 平寮府唐豪縣唐豪社中和村, sưu tầm tại từ đường họ Ngô thôn Trung Hòa xã Nhân Hào Trung tổng Sài Trang huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 53 x 105 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 17 (1864).
Người soạn: Ngô Hựu 吳佑; chức vị: Nghệ An xứ Tán trị Thừa chính sứ ty Tham nghị.
Chủ đề:
Gia phả, lai lịch dòng họ.
Tóm lược nội dung:
Khắc lại bản gia phả sơ lược của họ Ngô ở thôn Trung Hòa xã Đường Hào do cháu đời thứ 8 thuộc chi thứ là Ngô Hựu soạn từ năm Quí Sửu niên hiệu Long Đức thứ 2 (1773). Phả ghi chép từ cụ Tiên tổ, qua các vị tổ đời thứ 8, 7, 6 đến đời thứ 5 được coi là Thủy tổ là Ngô Khiêm đỗ Thám hoa khoa Nhâm Tuất niên hiệu Quang Bảo thứ 9 (1562), làm quan Lễ bộ Hữu thị lang, qua mấy đời đến thân phụ của soạn giả là Ngô Minh, tự là Ngô Hải, đỗ Tiến sĩ khoa Giáp Thìn niên hiệu Cảnh Trị thứ 2 (1664), làm quan Giám sát ngự sử, Lại khoa Cấp sự trung, Phủ doãn phủ Phụng Thiên. Cuối cùng là soạn giả Ngô Hựu nhiều lần thi trúng thứ trường, làm quan giữa chức Tham nghị ty thừa chính sứ xứ Nghệ An.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)