Ngô tướng công đường ký

Ngô tướng công đường ký

Thông tin cơ bản

Ngô tướng công đường ký
吳相公堂記
Kí hiệu: 19304
Thác bản bia sưu tầm ở huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.
Thác bản 1 mặt, khổ 100 x 155 cm, gồm 32 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khánh Đức thứ 3 (1651).
Người soạn: Nguyễn [Thế Khanh] 阮世卿, khiêm xưng là Nguyễn Thuần Phu; học vị và khoa thi: Đệ Nhất giáp Tiến sĩ cập đệ khoa Đinh Sửu (1637); chức vị: Bồi tụng, Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Lễ bộ Hữu Thị lang, tước Phương Lộc bá.
Người cùng soạn: Vũ Quang Đại 武光大; chức vị: Nội doanh thư kị, công bộ công trình, viên ngoại lang, Tu thận thiếu doãn, tước Văn Minh Tử; quê quán: xã Hà Hoa, huyện Thạch Hà.
Người viết: Nguyễn Thọ Diên 阮壽延; chức vị: Nội cung câu kê, Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Cẩm Y vệ Phó đoán sự, tước Văn Hiển tử; quê quán: xã Bạch Trì huyện Hà Thạch.
Chủ đề:
– Bầu hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử Ngô Phúc Vạn, tước Tào quận công.
Ngô Phúc Vạn sống trong một gia đình mà cha ông đều được phong quận công hoặc tước hầu. Năm 24 tuổi, Phúc Vạn cũng được phong tước hầu và được lấy quận chúa. Về sau đánh giặc lập nhiều công lao, được phong tới chức tước cao. Năm 73 tuổi ông về hưu trí, bỏ tiền xây chùa và cúng gần 100 mẫu ruộng cho địa phương. Có bài tán 20 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)