Ngọc Đồng tháp bi

Ngọc Đồng tháp bi

Thông tin cơ bản

Ngọc Đồng tháp bi
玉同塔碑
Kí hiệu: 17096/17097/17098/17099
Thác bản bia sưu tầm ở tháp Ngọc Đồng chùa Thiên Quang phố Hòa Mã Hà Nội.
Thác bản 4 mặt, khổ 43 x 47; 30 x 46 cm, gồm 46 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 18 (1839).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây Dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhà sư, tên tự Chiếu Tính trụ trì chùa Thiên Quang hưng công tạo tiền đường, hậu điện cho chùa. Ghi 4 câu kệ; Diệu hiệu của 4 vị sư tổ từng trụ trì trong chùa Thiên Quang, Họ tên của các vị góp công đức vào chùa xin gửi giỗ, có tại các địa phương khác nhau.
Ghi chú: Bia có nhiều nội dung khác nhau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)