Ngọc Long kiều bi kí

Ngọc Long kiều bi kí

Thông tin cơ bản

Ngọc Long kiều bi kí
玉龍橋碑記
Kí hiệu: 16615
Thác bản bia thôn Kiều Đại hương Bố Vệ huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣布衛鄉橋代村, sưu tầm tại đình thôn Kiều Đại thôn Bố Vệ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 122 x 221 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 7 (1799).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Quận công Vũ Miên làm trấn thủ Thanh Hóa, vào năm Bính Thìn (1796) đã có công xây dựng lại 2 phủ Tĩnh Gia và Thiệu Thiên. Nay ông đứng ra bắc 3 chiếc cầu cho dân đi lại thuận tiện. Cầu thôn Kiều Đại là 1 trong 3 cầu đó, được ông đặt tên là cầu Ngọc Long. Quan viên, dân thôn cảm ơn đức của ông, đã nhờ người làm bài kí ghi lại đức tính tốt đẹp của ông và để lưu truyền hậu thế.
Ghi chú: Niên đại bị đục nhưng vẫn có thể đọc được chữ Cảnh Thịnh. Bia mờ nhòe.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post