Ngọc tảo bi ký

Ngọc tảo bi ký

Thông tin cơ bản

Ngọc tảo bi ký
玉藻碑記 Kí hiệu: 15591/15592
Thác bản bia xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng huyện Phú Thọ tỉnh Sơn Tây 山西省廣威府福壽縣奉上總玉藻社, sưu tầm ở đình xã Ngọc Tảo tổng Thượng Phúc huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 66 x 100 cm, gồm 56 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 14 (1939).
Người viết: Vũ Hữu Quán 武有歡; chức vị: Cưu phẩm Bá hộ sung Chưởng bạ.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Trộm nghĩ, xưa nay quốc gia có triều đình tông miếu, dân có đình chùa phong tục, quốc gia định ra pháp luật, hương đảng có khoản ước điều lệ. Nay bản xã có điều lệ gì, có khoán ước gì đều ghi vào văn bia để phong tục được tốt đẹp, vạn niên bất hủ. Gồm có bao nhiêu điều lệ, bao nhiêu khoán ước liệt kê ở phía sau. Ghi các ngày tế lễ 4 mùa, mỗi lễ phải có bao nhiêu lệ phẩm, số ruộng dùng cho cống tế là bao nhiêu mẫu sào nằm ở xã nào, v.v…
Ghi chú: Thác bản mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post