Ngọc Tảo tự bi

Ngọc Tảo tự bi

Thông tin cơ bản

Ngọc Tảo tự bi
玉棗寺碑
Kí hiệu: 12605
Thác bản bia xã Thượng Đáp huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣上答社, sưu tầm tại chùa Diên Phúc xã Thượng Đáp tổng Vạn Tải phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 59cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 4 (1622).
Người viết: Ngô Lân 吳璘; chức vị: Điển thư.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Các sãi vãi xã Thượng Đáp trùng tu chùa, xây tiền đường, tam quan, tất cả đều lợp ngói và trồng tre quanh chùa Ngọc Táo. Nay công việc hoàn tất bèn dựng bia ghi họ và tên các vị hưng công, hội chủ, thiện nam, tín nữ để biểu dương công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post