Ngự chế Thánh đức thần công bi kí

Ngự chế Thánh đức thần công bi kí

Thông tin cơ bản

Ngự chế Thánh đức thần công bi kí
御製聖德神功碑記
Kí hiệu: 2588
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Thiên Mụ tỉnh Thừa Thiên.
Thác bản 1 mặt, khổ 120 x 240 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 1 (1841).
Người soạn: Vua Thiệu Trị 紹治皇帝.
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bia do Vua Thiệu Trị soạn, ghi lại tiểu sử và công đức của Vua cha là Minh Mệnh sau khi ông qua đời. Vua Minh Mệnh là con thứ tư của Cao Hoàng đế (Gia Long), sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi tại Tân Lộc, Gia Định, mẹ là Nhân Tuyên Từ Khánh Thái hoàng Thái hậu. Năm Gia Long thứ 15 được lập làm Hoàng thái tử, năm Gia Long thứ 18 lên làm Vua lúc 30 tuổi. Ngày 28 tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 21 thì mất, ở ngôi 21 năm. Vua Minh Mệnh là người hiếu thảo, có đức tính sáng suốt trong thời gian trị vì đã củng cố tổ chức đất nước, giữ nghiêm kỉ cương, mở mang chế độ thi cử. Ông ngự chế 6 tập thơ và 2 tập văn để lại ở đời.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post