Ngự chế Thiên Mụ tự Phúc Duyên bảo tháp bi

Ngự chế Thiên Mụ tự Phúc Duyên bảo tháp bi

Thông tin cơ bản

Ngự chế Thiên Mụ tự Phúc Duyên bảo tháp bi
御製天姥寺福緣寶塔碑
Kí hiệu: 2587
Thác bản bia phủ Thừa Thiên 承天府, sưu tầm tại chùa Thiên Mụ tỉnh Thừa Thiên.
Thác bản 1 mặt, khổ 88 x 132 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 6 (1846).
Người soạn: Vua Thiệu Trị 紹治皇帝.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bài kí của Vua Thiệu Trị về quá trình xây dựng và tu bổ chùa Thiên Mụ. Năm Tân Sửu thứ 44 (1601) chùa Thiên Mụ được xây dựng ở ngọn núi nhô cao giữa cánh đồng Hà Khê. Năm Canh Dần thứ 19 (1710) đúc chuông lớn. Năm Giáp Ngọ thứ 23 (1714) trùng tu chùa, 1 năm mới hoàn thành và khắc bia ghi lại. Chùa tiếp tục được trùng tu vào năm Ất Hợi triều Vua Gia Long và triều Minh Mệnh. Đến nay chùa đã trải qua 245 năm, nhân việc nước rảnh rỗi vô sự, Vua Thiệu Trị xuất tiền kho sai Thống chế Hoàng Văn Hậu dựng một ngôi tháp 4 tầng cao 87 thước cổ, tương đương 5 trượng 3 thước 2 tấc, gọi là tháp Phúc Duyên, đồng thời xây phụ thêm một ngôi đình gọi là đình Hương Nguyện, công việc kéo dài 2 năm từ năm Giáp Thìn đến năm Ất Tị mới hoàn thành. Bia kết thúc bằng bài minh 8 câu.
Ghi chú: Trùng với thác bản số 5681.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post