Ngưỡng cao sơn

Ngưỡng cao sơn

Thông tin cơ bản

Ngưỡng cao sơn
仰高山
Kí hiệu: 17562
Thác bản bia sưu tầm ở Vi Giang Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 90 x 270 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Khắc 3 chữ đại tự: Ngưỡng Cao Sơn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)