Nguyễn gia bi kí

Nguyễn gia bi kí

Thông tin cơ bản

Nguyễn gia bi kí
阮家碑記
Kí hiệu: 1040
Thác bản bia sưu tầm tại xã Dịch Vọng tổng Dịch Vọng huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 53 cm, gồm 10 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Hằng
Niên đại: Chính Hòa 11
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 23 (1870)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Năm Canh Ngọ (1690), sư trụ trì là Thích Chiếu Chiếu hưng công tu sửa chùa, phí tổn nhiều Bà Nguyễn Thị Cau người bản xã có hằng tâm đóng góp một số tiền, lại cúng ruộng gửi giỗ cho gia tiên tại bản chùa
Ghi chú: Dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo Có lẽ còn thiếu thác bản mặt sau của bia

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)