Nguyễn gia kị bi kí

Nguyễn gia kị bi kí

Thông tin cơ bản

Nguyễn gia kị bi kí
阮家忌碑記
Kí hiệu: 17801/17802
Thác bản bia sưu tầm ở nhà Nguyễn Duy Tài thôn Bái Vượng tổng Quảng Chiếu Đông Sơn Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 143 cm, gồm 27 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 35 (1882).
Người soạn: Nguyễn Duy Hàn 阮維翰; chức vị: Trưởng tộc.
Người nhuận: họ Nguyễn 阮.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Tự Đức thứ 2, bản thôn tu sửa 2 ngôi miếu, lợp ngói nên chi phí rất tốn kém. Nay huy động mọi người quyên góp, gia tiên của họ sẽ được thờ cúng tại miếu theo lệ định. Kê khai vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)