Nguyễn gia từ chỉ bi kí/Tế vật nghi tiết sự lệ/Từ chỉ tế điền xứ sở/Từ chỉ lập khoán văn sự

Nguyễn gia từ chỉ bi kí/Tế vật nghi tiết sự lệ/Từ chỉ tế điền xứ sở/Từ chỉ lập khoán văn sự

Nguyễn gia từ chỉ bi kí/Tế vật nghi tiết sự lệ/Từ chỉ tế điền
xứ sở/Từ chỉ lập khoán văn sự
阮家祠址碑記/祭物議節事例/祠址祭田處所/祠址立券文事
Kí hiệu: 2621/2622/2623/2624
Thác bản bia thôn Đình Vĩ xã Đình Vĩ huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣亭偉社亭偉村, sưu tầm tại từ đường họ Nguyễn xã Đình Vĩ tổng An Thường huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 72 x 132 cm, gồm 75 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 11 (1690).
Người soạn: Nguyễn Danh Nho 阮名儒; quê quán: xã Nghĩa Phú huyện Cẩm Giàng; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Tuất [năm Cảnh Trị thứ 8 (1670)]; chức vị: Công bộ Hữu Thị lang.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Côn Quận công Nguyễn Quí Tướng là người nhân hậu, trung hiếu, tuy quyền cao chức trọng nhưng vẫn hay thương người, thường hay giúp đỡ dân chúng, được dân làng yêu mến, bèn tìm đến xin lập đền thờ ông. Quận công tỏ ý muốn đền đáp công ơn tổ tiên, cha mẹ. Dân làng bèn chọn thửa đất của nhà ông ở xứ Ma Bến dựng ngôi đền thờ các vị gia tiên họ Nguyễn. Quận công lại cấp ruộng và tiền cho 2 xã, gồm 4 mẫu ruộng và 300 quan tiền cho xã Đình Vĩ, 3 mẫu ruộng và 200 quan tiền cho xã Đỗ Xá để chu cấp cho việc thờ cúng. Bia qui định mẫu văn tế, thể thức cúng tế các tiết và ghi lại vị trí, diện tích các thửa ruộng; khoán ước của 2 xã Đình Vĩ và Đỗ Xá lập từ chỉ thờ họ Nguyễn và việc nhận tiền và ruộng của Quận công.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post