Nguyễn Kim tộc bi ký

Nguyễn Kim tộc bi ký

Thông tin cơ bản

Nguyễn Kim tộc bi ký
阮金族碑記
Kí hiệu: 15615/15616
Thác bản bia sưu tầm ở từ đường họ Nguyễn Kim xã Hát Môn tổng Phù Long huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 84 cm, gồm 36 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 2 (1849).
Người soạn và viết: Nguyễn Năng Thân 阮能伸; học vị: Tú tài.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Thiệu Trị thứ 6 (1846), con cháu họ Nguyễn Kim xã Hát Môn tổng Phù Long đã đóng góp tiền của để xây dựng từ đường của họ Nguyễn Kim. Vào năm Tự Đức thứ 2 (1849) lại họp bàn cúng tiến ruộng để lo vào việc hương khói cúng giỗ hàng năm. Ghi họ và tên các vị đã cúng tiến để xây dựng từ đường, cúng ruộng làm ruộng tế tự và ghi số thước sào, nằm ở xứ nào. Nay lập bia ghi lại việc này để lưu truyền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post