Nguyễn quí thị/Hậu thần bi

Nguyễn quí thị/Hậu thần bi

Thông tin cơ bản

Nguyễn quí thị/Hậu thần bi
阮貴氏/後神碑
Kí hiệu: 10749/10750/10751/10752
Thác bản bia thôn Đá Triền xã Sung Lư huyện Yên Việt phủ Bắc Hà 北河府安越縣充閭社𥒥廛村, sưu tầm ở đình xã Sung Lư tổng Hương Tảo huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 4 mặt, khổ 37 x 53cm, gồm 57 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 3 (1678).
Người soạn và viết: Đào Xuân Diệu 陶春耀.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Vãi trưởng Nguyễn Thị Đà hiệu Từ Thịnh, là người đức hạnh đã cúng cho làng 150 quan tiền để chi dùng vào việc công, lại cúng mấy thửa ruộng sản lượng 100 gánh, 1 cái ao làm tự điền. Quan viên, hương lão, dân làng tôn bầu bà làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến, lệ kính biếu và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post